Вівторок, 18.06.2024, 12:49
Вітаю Вас Гість | RSS

Вергунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 172

Каталог файлів


Результати самооціювання за напрямом "Управлінські процеси"
12.08.2023, 21:12

ВИСНОВКИ ПРОВЕДЕННЯ САМООЦІНЮВАННЯ

за напрямом 4 «Управлінські процеси»

у Вергунівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Червонослобідської сільської ради

Самооцінювання здійснювалося в  інформаційно-аналітичній  системі для зовнішнього оцінювання та самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах загальної середньої освіти та проведення сертифікації педагогічних працівників EvaluEd, шляхом спостереження та вивчення документації.

Вимога/правило

Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості освіти та рівні оцінювання за вимогами

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань

У закладі освіти розроблено Стратегію розвитку Вергунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Червонослобідської сільської ради на 2021-2023 роки (далі Стратегія), яка схвалена на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 31.08.2021), затверджена засновником та оприлюднена на веб-сайті. У змісті документа визначено науково-методичне питання закладу освіти, мету, пріоритетні завдання, місію, візію та напрямки розвитку, терміни виконання. Проте відсутня тоцінка діяльності функціонування закладу  за напрямами. Лише 20 % педагогічних працівників вказали, що брали участь у розробленні Стратегії розвитку закладу.

Аналіз річного планування засвідчив, що річним планом передбачені заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії. У річному плані є аналіз виконання плану роботи за попередній навчальний рік та визначені пріоритетні завдання на наступний  навчальний рік. Річний план охоплює всі напрями функціонування та розвитку закладу. Менше половини педагогічних працівників (40 %) зазначили, що брали участь у розроблені річного плану роботи закладу освіти. Учнівство залучалось до розроблення річного плану в частині планування виховних заходів і свят.

Педагогічна рада як основний діючий колегіальний орган в закладі освіти функціонує на думку всіх педагогічних працівників системно і ефективно, розглядаючи актуальні питання та приймаючи колегіально і демократично рішення.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, схвалене педагогічною радою від 06.11.2021 протокол № 12, затверджене керівником, оприлюднене на веб-сайті закладу освіти. В анкетах лише 15 % педагогічних працівників зазначили, що брали участь у розробці внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Керівництво закладу вивчає стан матеріально-технічної бази та здійснює заходи щодо утримання в належному стані будівель, приміщень, обладнання; проводить моніторинг потреби учнів та працівників, доводить до відома засновника запити для забезпечення потреб закладу освіти. Про це свідчить наявність клопотань керівника до засновника.

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Під час анкетування 56,25%  педагогічних працівників зазначили, що задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти та можуть без побоювань висловлювати власну думку. 55 % опитаних учнів зазначили, що здебільшого до школи ходять охоче, у піднесеному настрої та з радістю. Такої ж думки 83 % опитаних батьків. Незначний відсоток батьків(9 %) опитаних батьків зазначили, що небажання дітей іти до школи пов'язане із взаєминами з однокласниками та іншими учнями школи. Жоден батько/мати не вибрали відповідь про причину небажання відвідувати заклад як упереджене ставленням з боку вчителів та керівництва школи.

Загалом більшість дітей і педагогічних працівників зазначають, що керівництво закладу освіти доступне та відкрите до спілкування. Це підтверджують і результати анкетування батьків учнів: 70% батьків стверджують, що їм завжди вдається поспілкуватися з керівництвом закладу освіти і досягти взаєморозуміння. Письмові звернень, які надходять від учасників освітнього процесу фіксуються в журналі реєстрації звернень громадян, відповідно до вимог ведення діловодства.

 Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах: сторінці у соціальній мережі Facebook на офіційному веб-сайті. Інформація оновлюється постійно. Щорічно проводиться звіт керівника перед громадськістю.

4.3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для розвитку педагогічних працівників

У закладі освіти вакансії відсутні. Усі педагогічні працівники працюють за фахом.

Керівництво закладу освіти з метою підвищення якості освітньої діяльності переважно застосовує традиційні методи морального (грамоти, подяки) та матеріального (щорічна грошова винагорода) заохочення до педагогічних працівників.

Усі опитані педагогічні працівники зазначили, що керівництво закладу освіти сприяє їхньому професійному розвитку, створює умови для постійного підвищення кваліфікації, проходження чергової та позачергової атестації. Під час вивчення документації було з'ясовано, що річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників наявний, висвітлений на веб-сайті. Порядок підвищення кваліфікації та визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Вергунівського ЗЗСО І-ІІІ ст. схвалений педагогічною радою закладу.

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов'язків учасників освітнього процесу. Відповідно до результатів анкетування 92 % здобувачів освіти, 97 % батьків  та 94% педагогічних працівників стверджують, що їхні права у закладі не порушуються. Водночас, 1,67% батьків зазначили, що їхні права інколи порушується і їх неможливо вирішити.

Відповідно до результатів анкетування більше половини батьків (56,7 %) переконані, що школа завжди враховує і їхню думку під час прийняття важливих управлінських рішень. На противагу їм 38,3 % батьків вважають, що їхня думка враховується частково. Лише 1,6 % зазначили, що взагалі не враховується. Учні відповіли, що їхні пропозиції беруться до уваги під час оформлення та дизайну навчальних кабінетів, визначення профілю навчання, курсів за вибором та факультативів, вибору тематики гуртків та організації дозвілля.

Лише 10,9 % учнів зазначили, що їхня думка не враховується при прийнятті рішення з питань, що обговорювалися учнівським самоврядуванням. Серед педагогів більшість задоволені взаємодії з керівництвом та зазначили, що адміністрація школи враховує їхні пропозиції та можливі варіанти вирішення ситуації.

У закладі освіти активно діє громадське самоврядування: учнівське самоврядування, батьківська рада. Спільно вирішуються актуальні питання діяльності школи. Учнівське самоврядування бере активну участь у діяльності закладу. Пропозиції здобувачів освіти враховується під час планування культурних спортивних заходів і свят. На засіданнях учнівського самоврядування обговорюються результати проведення заходів, створюється рейтинг активності класів. Проведена робота висвітлюється в соціальних мережах. Учнівське самоврядування залучалося до розроблення Плану заходів із запобігання і протидії булінгу, правил поведінки.

Керівництво під час планування діяльності закладу враховує потреби учасників освітнього процесу, шляхом організованого підвезення здобувачів освіти до школи і у зворотному напрямку. Розклад навчальних занять у закладі сформований відповідно до освітньої програми, відповідає санітарно-гігієнічним нормам та забезпечує рівномірне навчальне навантаження учнів. Результати опитування підтверджують, що переважна більшість опитаних батьків 97% задоволені організацією освітнього процесу в школі, більшість учнів 95% задоволені розкладом занять, однак на противагу їм 5% учнів зазначили, що є дні тижня, які перевантажені складними предметам, багато занять (7 і більше) та великий обсяг домашніх завдань.

Закладом освіти проведено належним чином роботу щодо обрання профілю навчання. Опитування проводилося через Google форми, було схвалено вибір екологічного профілю навчання з поглибленим вивченням біології та екології. Також враховується думка батьків та старшокласників при складанні навчального плану (вибір предметів для підсилення, факультативів та курсів за вибором).

У закладі освіти, за потреби, застосовуються технології дистанційного навчання та різні форми організації освітнього процесу. На засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 31.08.2022) розглядалося питання організації дистанційного навчання відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. У рішенні схвалено педагогічною радою використання інструментів, вибору платформ для організації дистанційного навчання в закладі. Здійснюється контроль за виконанням освітніх програм під час дистанційного навчання. На сайті закладу освіти висвітлено  інформацію щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

У закладі освіти за заявами батьків організовується індивідуальна форма навчання: сімейна/домашня форма.  Для дитини з ООП відкрито інклюзивний клас.

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність. Усі педагогічні працівники, батьки та учні ознайомлені з цим Положенням.

Більшість здобувачів освіти (73,7%) та педагогічних працівників проінформовані про необхідність дотримання академічної доброчесності. Проте 7,8% учнів зазначили, що нічого не знають про академічну доброчесність.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів розроблені та відомі здобувачам освіти. У річному плані закладу передбачено заходи для всіх учасників освітнього процесу для формування і дотримання академічної доброчесності.

Виявлених фактів порушення академічної доброчесності не було.

Опитані здобувачі освіти стверджують, що в школі проводяться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції. При анкетування учнів з'ясовано, що цю інформацію вони отримують під час уроків та бесід (47 %), при проведенні позаурочний заходів (25 %) та через електронні ресурси (13,2%).

Щоб запобігти випадкам порушень академічної доброчесності педагоги знайомлять здобувачів освіти з основами академічної доброчесності, проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності (100%). на уроках добирають такі завдання, які запобігають списуванню (45%), знайомлять здобувачів освіти з основами авторського права (55%).

 

Рівні оцінювання:

Вимога/правило

Рівень освітньої діяльності

4.1.

Достатній

4.2.

Достатній

4.3.

Достатній

4.4.

Достатній

4.5.

Вимагає покращення

За напрямом 4.: Достатній

Результати самооціювання за напрямом "Управлінські процеси"

Категорія: Внутрішня система забезпечення якості освіти | Додав: Оlena
Переглядів: 54 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0


Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук

Copyright MyCorp © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz